Google Shopping là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Google Mua sắm được hỗ trợ bởi hai nền tảng: AdWords và Google Merchant Center. Google Merchant Center là nơi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn hoạt động. Google sẽ xem xét chi tiết về nguồn cấp dữ liệu của bạn trong giây lát, nhưng tóm lại, đó là chi tiết về các sản phẩm của bạn được sắp xếp theo định dạng mà Google thích. AdWords là nơi chiến dịch mua sắm thực tế của bạn hoạt động và nơi bạn sẽ đặt ngân sách, quản lý giá thầu, có được thông tin chi tiết và thực hiện tối ưu hóa dựa trên hiệu suất.

Việc thiết lập và quản lý quảng cáo Google Mua sắm hơi khác một chút so với việc thiết lập quảng cáo văn bản truyền thống. Với Google Search, bạn sẽ tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo tập trung vào các từ khóa bạn chọn. Nhưng với Google Shopping, Google xác định thời điểm quảng cáo danh sách sản phẩm của bạn hiển thị. Họ xem xét nguồn cấp dữ liệu, trang web của bạn và giá thầu của bạn để xác định truy vấn tìm kiếm nào kích hoạt quảng cáo của bạn. Bởi vì điều này, việc thiết lập quảng cáo mua sắm có một số điểm tương đồng mạnh mẽ với SEO. Thành công với Google Mua Sắm bao gồm ba khu vực chính cho hầu hết các phần:
 1. Tạo và tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu - Hoặc, như chúng ta muốn gọi nó, làm chủ nguồn cấp dữ liệu. Điều này bao gồm rất nhiều dữ liệu sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và giá sản phẩm.
 2. Đặt giá thầu - Có một số cách để đặt giá thầu thành công. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những cách yêu thích của tôi để đặt giá thầu trong hướng dẫn này. Đặt giá thầu có thể phức tạp. Tôi đã thấy các thay đổi trong chiến lược đặt giá thầu tăng gấp đôi lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo cho các chiến dịch khác nhau.
 3. Giám sát và tối ưu hóa - Một trong những lợi ích tuyệt vời của Google Mua sắm là khả năng xem dữ liệu hiệu suất chi tiết và tối ưu hóa chi tiết. Theo dõi và tối ưu hóa thích hợp có thể thực hiện một chiến dịch tốt và làm cho nó trở nên tuyệt vời.
Google đang dần triển khai Shopping Ads tại thị trường Việt Nam. Chúng ta hy vọng Google sẽ mở rộng hơn nữa vào năm 2019 để nhà quảng cáo có thể tiếp cận được dịch vụ. Smart Click hân hạnh là đối tác cung cấp dịch vụ Google Shopping tới tay nhà quảng cáo một cách hiệu quả nhất.